Acupunctuur
Acupunctuur is gebaseerd op de Chinese geneeskunde en pakt klachten
aan door gebruik te maken van het zetten van steriele naalden op die plekken
waar energie nodig is, of juist moet worden afgevoerd. De naaldzetting is gebaseerd
op eeuwenkoude kennis vanuit klassieke Chinese teksten en wordt indien nodig aangepast
op uw persoonlijke situatie. In de praktijk wordt zowel gebruik gemaakt van de kennis op basis
van de klassieke Acupunctuur als van de kennis van Dr. Tan en Tung.  
 
Wat kan ik verwachten?
In een eerste consult bespreken we de klacht(en) waarvoor
u behandeld wilt worden. Rond deze klachten vraag ik onder andere
naar uw eet- en slaappatroon. 
 
Na een eerste diagnose van de klachten volgt een behandeling die bestaat
uit het zetten van een aantal naalden terwijl u op een behandeltafel ligt.
Om de naalden goed hun werk te laten doen is het belangrijk dat deze tenminste
30 minuten blijven staan, voordat deze weer worden verwijderd.
Daarna volgt indien nodig een aanvullende behandeling zoals bijvoorbeeld 
het verwarmen van bepaalde punten met behulp van moxatherapie of
wordt gebruik gemaakt van cupping-therapie en/of massagetechnieken.